Bihula 6 personer

Periode

Tidsrom

Pris uke/periode

Pris helg Fre - Sn

Pris Langhelg Tors-Sndag

Vintersesong

Uke 1-7

Kr 11.000

Kr 6.000

Kr 8.000

Vinterferie

Uke 7-10

Be om pris

Vintersesong

Uke 10-14

Kr  14.000

Kr 8.000

Kr 10.000

Pske 1 halvdel

-

Be om pris

Pske 2 halvdel

-

Be om pris

Hele Psken

-

Be om pris

Vinter etter Pske

Uke 17-18

Kr 10.000

Kr  5.000

Kr  7000

Vr-Sommer

Uke 18-33

Kr. 8.000

Kr  4.000

Kr  5.000

Hst

Uke 34-39 og 41-51

Kr 10.000

Kr  6 000

Kr  8.000

Hstferie

Uke 40

Be om pris

Jul

Fra 20 Til 27 desember

Be om pris

Nyttr

Fra 27 -3 Januar

Be om pris